KŁOKOCIN
Wszystkie zgłoszenia dotyczące odśnieżania i zimowego utrzymania dróg proszę zgłaszać do Działu Utrzymania Dróg tel.32 43 29 560. O uruchomieniu wszystkich jednostek sprzętowych odśnieżających drogi gminne decyduje dyżurujący pracownik nadzoru Działu Utrzymania Dróg Rybnickich Służb Komunalnych.
 
17 stycznia o godzinie 18.00 sala DK w Boguszowicach była zapełniona po brzegi oglądającymi wystawę prac autorstwa ks. Andrzeja Gruszki. Gdybyśmy mieli zmieścić w jednym słowie opis przedstawionego wernisażu, to wyraz „twarze” byłby najbardziej adekwatny. Niektórzy mogli rozpoznać swoje twarze widziane oczami artysty, dostrzec w nich głębię i rys, który im samym umyka niekiedy.  

Więcej…

 

W kwietniu, Ojciec Święty Franciszek dokonana kanonizacji dwóch swoich poprzedników: Jana XXIII i Jana Pawła II. To bardzo uroczyste wydarzenie, dlatego też z tej okazji Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i św. M. M. Kolbego w Mysłowicach - Janowie Miejskim organizuje pielgrzymkę do Watykanu. 

Więcej…

 
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2014 r. Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp.

Więcej…

 

15 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej nr 19 odbyło się Adwentowe Spotkanie Misyjne, którego celem było zebranie środków finansowych na pomoc dzieciom z Senegalu. Wprowadzeniem do spotkania była prezentacja multimedialna ukazująca ciężką sytuację materialną i społeczną żyjących tam ludzi. Wciąż jeszcze nie wszyscy mieszkańcy Senegalu mają dostęp do wody pitnej. Wiele dzieci nie uczęszcza do szkoły ze względu na brak pieniędzy. Koszt kształcenia jednego dziecka przez cały rok szkolny wynosi tylko 100 EURO. Dzięki ofiarności mieszkańców Kłokocina zebraliśmy na ten cel 1525 zł.

Więcej…

 

Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu ,które zorganizowała Rada Dzielnicy Kłokocin. Uroczystość poprzedzona Mszą św. w intencji żywych i zmarłych działaczy samorządowych, a także wszystkich organizacji społecznych działających w Kłokocinie odbyła się 20 grudnia w restauracji "Amelia".

Więcej…

 
Reklama
Cytat dnia
Marność nad marnościami i wszystko marność.
Kalendarz